Test ADSL

Test ADSL / Speedtest

Con il nostro tool potrete misurare subito e gratuitamente la velocità del vostro collegamento internet e ADSL.


(c) speedtest-italy.com - Test ADSL

فضیلت و خواص سوره مبارکه اعراف - دنیا زاییده افکار شماست.

ا‌عراف،‌ و نام دیگرش «ا‌لمص۱» هفتمین سوره قرآن است که‌ مکی‌ و دارای ۲۰۶‌ آیه می‌ باشد در فضیلت این سوره مبارکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله‌ و‌سلم روایت شده است: «هر کس سوره «ا‌عراف» را قرائت کند خداوند بین او و ابلیس پرده‌ای بیفکند تا از شر ابلیس در امان بماند، او در زمره کسانی است که حضرت آدم علیه ‌السلام در بهشت او را زیارت می کند و در بهشت به تعداد همه یهودیان و مسیحیان به او درجات داده خواهد شد.» امام صادق علیه‌ السلا‌م فرموده است: «هر که این سوره را در هر ماه یک بار قرائت نماید، در روز قیامت از جمله کسانی است که هیچ خوف و ترسی و هیچ حزن و اندوهی ندارد و هر کس در روزهای جمعه این سوره را بخواند، در زمره کسانی است که خداوند از آنها حسا‌برسی ‌ نمی‌ ‌کند، بدانید در آن آیات محکمی است؛ پس آن را فرو نگذارید، زیرا آنها در روز قیامت به سود قاریان خود شهادت می دهند.»